ΕΞΥΠΝΑ TIPS
Έχω παρατηρήσει κάποιες μαύρες κηλίδες σε διάφορα σημεία στον πυθμένα της πισίνας οι οποίες δε βγαίνουν. Τι ακριβώς είναι και πως μπορώ να τις εξαφανίσω;
από Χρήστος Γκουρνέλος
Οι μαύρες κηλίδες είναι άλγη σε προχωρημένη μορφή. Η πρώτη κίνηση είναι να ρυθμίσουμε αρχικά το Ph στη σωστή τιμή του (7,2-7,6). Έπειτα χρησιμοποιούμε χλώριο σε κόκκους βραδείας διάλυσης το οποίο το ρίχνουμε αδιάλυτο στην πισίνα στα σημεία όπου παρατηρούνται οι κηλίδες. Συμπληρωματικά, μπορούμε να ρίξουμε και αλγεοκτόνο περιμετρικά μέσα στην πισίνα.