ΕΞΥΠΝΑ TIPS
Η πίεση στο φίλτρο χαλαζιακής άμμου είναι πολύ υψηλή. Τι μπορώ να κάνω;
από Γιώργος Καραουλάνης
Αρχικά κάνουμε έναν έλεγχο σε όλες τις βάνες του μηχανοστασίου. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποια βάνα κλειστή. Εάν δε συμβαίνει κάτι τέτοιο προχωράμε στον έλεγχο του φίλτρου. Συνήθως η υψηλή πίεση είναι αποτέλεσμα πολύ επιβαρυμένου - βουλωμένου φίλτρου. Καθαρίζουμε λοιπόν το φίλτρο. Εάν παρ’όλα αυτά το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, υπάρχει η πιθανότητα να έχει πετρώσει η χαλαζιακή άμμος του φίλτρου οπότε πρέπει να το ελέγξουμε. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται αλλαγή της άμμου.