ΕΞΥΠΝΑ TIPS
Η πισίνα μου απολυμαίνεται μέσω της ηλεκτρόλυσης αλατιού. Το πρόβλημα είναι ότι το Ph της πισίνας είναι πολύ υψηλό και δεν μπορώ να το ρυθμίσω. Τι με συμβουλεύετε να κάνω;
από Δημήτρης Καζάκος
Όπως είναι πολύ πιθανό να γνωρίζετε , η ηλεκτρόλυση διασπάει το αλάτι σε χλώριο και σε νάτριο. Το χλώριο χρησιμοποιείται για την απολύμανση του νερού. Τα ιόντα του νατρίου όμως έχουν την ιδιότητα να ανεβάζουν πολύ το Ph του νερού γι΄αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολο να το συντηρούμε στις σωστές τιμές. Χρειάζεται λοιπόν συχνότερο έλεγχο χημικών και περισσότερη ποσότητα Ph minus. Σε αυτή την περίπτωση συνίσταται η τοποθέτηση δοσομετρικής αντλίας Ph έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς ελέγχου στο νερό και ελεγχόμενη δοσολογία στο Ph minus.