ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
Δαμόρφωση πυθμένα.