ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
Κατασκευή πυθμένα από μπετό και τοιχίου εκβάθυνσης.