ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΤΙΣΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
Κατασκευή πυθμένα από οπλισμένο μπετό και χτίσιμο περιμετρικών τοιχίων.